1. CHRÁNÍME PŘÍRODU
  2. SÁZÍME STROMY
  3. SNIŽUJEME CO2
  4. UDRŽUJEME LESY
  5. STARÁME SE O BUDOUCNOST

O projektu Ecovej

Proč vlastně sázíme stromy ? Jednou z nejdůležitějších věcí, o něž je třeba pečovat a vážit si jí, je příroda. Proto jsme se zaměřili na stromy a co všechno lidstvu poskytují.

Česká republika zažila v posledních několika letech největší kůrovcovou kalamitu v historii. Na velkém množství míst, kde dříve stál les, jsou nyní jen prázdné holiny. Stromy, je potřeba nejen chránit, ale také je aktivně vysazovat, pokud je těžíme pro materiál na nejrůznější potřeby či jsou devastováni přírodními živly. Stále je nutné brát na zřetel důležitost stromů v přírodě. Co se děje, když toto neděláme, již poznává lidstvo stále citelněji na vlastní kůži.

Transparentní

Od samého začátku jsme se zavázali k tomu, že budeme otevřeně komunikovat se všemi zúčastněnými stranami. Naše rozhodovací procesy jsou průhledné a založené na férovém přístupu. Transparentnost je pro nás klíčovým prvkem, který nám umožňuje budovat důvěru a spolupracovat s našimi partnery, zákazníky a zaměstnanci na zcela nové úrovni.

Vlastní lesy

Náš přístup k obnově lesů spočívá v tom, že nejen vykupujeme pozemky, ale také se zavazujeme provádět důkladnou rekonstrukci a péči o tato místa. Díky odborníkům a vědeckým poznatkům si klade naším cílem obnovit přirozenou biodiverzitu, zajistit udržitelnou lesní správu a chránit vzácné druhy rostlin a živočichů.

Čistíme lesy

Jsme oddaní péči o České lesy a zachování přírodní krásy. Neomezujeme se pouze na obnovu lesních pozemků, ale také se snažíme aktivně bojovat proti znečišťování. Snažíme se odstraňovat odpadky, které byly nesprávně odhozeny nebo uloženy v lesních oblastech. Náš tým dobrovolníků a pracovníků pravidelně organizuje akce čištění lesů, během kterých odstraňujeme odpadky a nelegálně odložené materiály.

Sázíme po celé České republice

Správná výchova v oblasti ekologie a udržitelnosti je klíčová pro budoucnost naší planety. Připojte se k nám a společně se učme, jak vytvořit udržitelnější svět, jedno sázení stromu za druhým.Ochrana přírody není jenom úkolem vlád a organizací, ale zodpovědnost nese každý z nás. Máme jen jednu planetu a musíme se o ni starat, pokud chceme mít kde žít i pro naše budoucí generace. Jedním ze způsobů, jak přispět k ochraně přírody, je kompenzace emisí CO2. To můžeme udělat například sázením stromů, jako to děláme na našem webu. Každý strom, který zasadíme, pomáhá snižovat množství oxidu uhličitého v atmosféře a zlepšuje kvalitu vzduchu.

LIBERECKÝÚSTECKÝPARDUBICKÝKRÁLOVÉHRADECKÝPRAHA STŘEDOČESKÝ PLZEŇSKÝ KARLOVARSKÝ JIHOČESKÝVYSOČINA JIHOMORAVSKÝOLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

PLZEŇSKÝ

KARLOVARSKÝ

JIHOČESKÝ

STŘEDOČESKÝ

LIBERECKÝ

KRÁLOVOHRADECKÝ

Planeta je to, co máme všichni společné Druhou planetu B už nemáme. Edwina Aldrina
Obrátit proces deforestace vyžaduje společnou snahu nás všech. Jedině tímto způsobem můžeme uchovat lesy pro budoucí generace. Prince Charles
Lesy jsou plíce naší Země, produkují kyslík, který potřebujeme k dýchání, čistí vzduch, který dýcháme, a poskytují útočiště milionům druhů. Ochrana světových lesů je nezbytná pro zachování naší planety. Leonardo DiCaprio

Planeta je to, co máme všichni společné

Co je za námi,
úspešně dokončené projekty.

On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire

Dnes
2024
Rok 2024

Co je v plánu na rok 2024 ?

Našim cílem bude vysázet minimálně 20000 stromků!

Říjen 2023

Dokončení výsadby za rok 2023

Rok 2023 pomalu končí a my jsme úspěšně, vysázeli v Plzeňském kraji přes 6000 stromků.

Duben 2023

Začátek výsadby v Plzeňském kraji část.2

Druhá část lesa v Plzeňském kraji, již nebyla tak obtížná. Úprava terénu a úklid odpadků nám dal zabrat jen pár dní. Oplocenka školky, postavená a již čekáme jen na podzim a vysázíme zde více jak 3000 stromků.

Březen 2023

Začátek výsadby v Plzeňském kraji část.1

Úprava terénu a čištění vytěženého, nám dali zabrat několik týdnů. Spolu jsme však dokázali les zachránit a vysadit zde přes 2000 stromků.

Jak vypadá naše práce

Během naší práce v lese jsme se zaměřili na několik klíčových aktivit, které nám pomohly chránit a zlepšovat lesní prostředí. Na přiložených fotografiích můžete vidět náš tým při provádění následujících činností:

Sázení stromů: Věříme, že obnova lesů a zalesňování jsou klíčové pro udržitelnost naší planety. Na fotografiích můžete spatřit, jak naši dobrovolníci pečlivě sází mladé stromky do předem vybraných míst. Každý strom má svůj význam a přispívá k zachování biodiverzity, zlepšení kvality vzduchu a zachycování CO2.

Vyklízení od odpadků: Boj proti znečištění lesů je pro nás velmi důležitý. Na fotografiích je vidět, jak naši dobrovolníci sbírají odpadky a nepotřebné materiály, které bohužel někteří neodpovědní lidé zanechávají v lese. Tímto způsobem pomáháme ochránit životní prostředí a zvířecí faunu, která by mohla trpět kvůli nepřirozeným látkám.

Akce a spolupráce: Společně s místními organizacemi, školami a občanskými sdruženími pořádáme různé akce zaměřené na osvětu veřejnosti o důležitosti zachování lesů a ekologicky odpovědného jednání. Na fotografiích můžete vidět radostnou atmosféru a spolupráci lidí, kteří se aktivně podílí na ochraně přírody.

Výsadby speciálních druhů: Některé z našich akcí jsou věnovány výsadbě speciálních druhů rostlin a stromů, které mají zvláštní význam pro místní ekosystémy. Na fotografiích můžete vidět, jak se staráme o tyto unikátní druhy a pečujeme o jejich růst.

Naše práce v lese je důležitá pro současnou i budoucí generace, a proto jsme hrdí na každého, kdo se k nám přidá a pomůže nám dosáhnout našich cílů v ochraně přírody a zachování lesního prostředí pro všechny. Doufáme, že naše snahy přispějí k udržitelnějšímu a zelenějšímu světu.

Plzeňský kraj výsadba 2023

Plzeňský kraj výsadba 2023

Plzeňský kraj výsadba 2023

Plzeňský kraj výsadba 2023

Plzeňský kraj výsadba 2023

Výsaba ve světě od roku 2022

Připojte se k nám

info@ecovej.eu